સમુદ્ર ટાપુ સ્પિનરેટ

  • sea-island spinneret

    સમુદ્ર ટાપુ સ્પિનરેટ

    સમુદ્ર-ટાપુ ફાઇબર, પરંપરાગત વણાયેલા ફેબ્રિક માટેનો એક પ્રકારનો રાસાયણિક રેસા છે, જેનો ઉપયોગ વ્યાપકપણે એપરલ માટે થાય છે. સ્પિનરેટની ગુણવત્તાની આવશ્યકતા ન theન-વણાયેલા ફેબ્રિક માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સ્પિનરેટ કરતા વધારે હશે. આપણે બનાવેલ સમુદ્ર-ટાપુ સ્પિનરેટ બજારમાંથી સારો પ્રતિસાદ મળ્યો, અને દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયામાં વેચાયો.