વિકસિત હેડર ઓગળે છે

  • melt blown header

    વિકસિત હેડર ઓગળે છે

    હેંગર પ્રકાર ઓગળેલા ફૂંકાયેલા હેડર, ઓગળેલા ફૂંકાયેલા ફેબ્રિકના ઉત્પાદન માટે રચાયેલ છે, ફેબ્રિકની પહોળાઈ 27 સે.મી.થી 320 સે.મી. સુધી કરી શકાય છે, વિવિધ પ્રકારની આવશ્યકતાઓને પૂરી કરે છે, એસયુએસ 630 અથવા એસયુએસ 431 ની રચના કરીને બનાવે છે, ગરમ તેલ અથવા ઇલેક્ટ્રિક હીટર દ્વારા ઓગાળવામાં આવતી સામગ્રી પછી હેડરમાં જાય છે, પછી હવાના નળીઓ દ્વારા સ્પિનરેટમાં ધકેલવું.