પીપી ફિલ્ટર

  • PP filter

    પીપી ફિલ્ટર

    200mesh-400mesh (75um-38um), કસ્ટમાઇઝેશન. તે એક્સ્ટ્રુડર અને હેડર વચ્ચે જોડાય છે, હેડર પર જતા પહેલા અશુદ્ધતા પદાર્થને ફિલ્ટર કરી શકાય છે, સ્પિનરેટને સુરક્ષિત કરવામાં અને કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરવા અને ફેબ્રિકની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવા માટે સક્ષમ છે.